EURO TOUR Griechenland die Resultate

Weiter ging es mit der schiel endlosen EURO Tour in Griechenland. Leonard Nika gewann vor Eric Terrien welcher seine Semsterferien für SUP zu nutzen scheint. Grosse Konkurrenz scheint es bei den Damen nicht gegeben zu haben.

Euro-SUP-Tour-Griechenland

Longdistance 18km
ELITE Herren:

1. Leo Nika 01:58:18
2. Eric Terrien 1:59:25
3. Paolo Marconi 02:00:37
4. Davide Ionico 02:02:02
5. George Ferbus 02:04:36
6. Giorgis Konstantis 02:05:42
7. Leonardo Toso 02: 10:26
8. Belar Diaz 02:11:21
9. Alexandros Prapas 02:12:23
10. Konstantinos Geralexis 02:12:55
11. Giorgos Abreopoulos 02:15:07
12. Giannis Tountas 02:15:07
13. Konsatntinos Konstantinou 02:17:13
14. Tasos Galanis 02:21:36
15. Nikos Mafounis 02:24:47
16. Nikos Kalatzakis 02:28:26
17. Giorgos Samniotis 02:32:48
18. Alexandros Theocharis 02:36:43
19. Nikolas Kontaratos 03:06:33

ELITE Damen
1. Susak Molinero 02:20:14
2. Lliana Lakafosi 02:50:21

9km

AMATEUR Herren
1. Kapetan Garidas 01:14:55
2. Giorgos Loukianos 01:22:49
3. Vangelis Lliakis 01:36:14
4. Nikolaos Vergos 01:43::04
5. Michalis Dimitriou 01:44:29
6. Athanasios Kyriazis 01:57:52
7. Alexandros Agapakis 02:13:51
8. Andreas Vasiliadis 02:13:55

AMATEUR Damen

1. Artemis Vartholomeou 01:31:36
2. Vanessa Athanassiadou 02:08:33
3. Irene Vourlia 02:25:18